Privacyverklaring

-en het gebruik van cookies-

Tjalma Delica Tjalma Delica,  gevestigd aan Zuiderweg 28,  8391 KE Noordwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.​


Contactgegevens:
Tjalma Delica
​Zuiderweg 28
​8391 KE Noordwolde
tel ​+31 (0) 561 432 525

Wim Tjalma is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Tjalma Delica.
​Hij is te bereiken via info@tjalmadelica.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Tjalma Delica verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze  website of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
​Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over wie dan ook. 
​Onze website heeft ook niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tjalmadelica.com, dan verwijderen wij deze informatie.


​​

Verkopen van producten

Via onze website verkopen wij geen producten.  Voor verkoop dient u contact met ons op te nemen.
Wij verkopen onze producten nooit aan personen jonger dan 18 jaar.​


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tjalma Delica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wij gebruiken alleen  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling.

​Tjalma Delica verwerkt via de website geen emailadressen, namen of adresgegevens.Geautomatiseerde besluitvorming

Tjalma Delica neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tjalma Delica) tussen zit. 
Tjalma Delica gebruikt deze systemen niet.​Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Tjalma Delica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
​Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: ​​

  • -Uw naam, adres, telefoonnummer of andere adresgegevens die u ons verstrekt heeft bewaren wij zolang wij u als klant hebben. U kunt altijd een verzoek bij ons indienen deze gegevens te laten verwijderen uit onze bestanden.​​
  • -In verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze administratie rondom aankopen die u  bij ons gedaan hebt 7 jaar bewaren.
  • Onze google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Tjalma Delica verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. ​


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tjalma Delica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tjalmadelica.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
​We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Tjalma Delica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m…


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tjalma Delica neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@tjalmadelica.com
Tjalma Delica heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@tjalmadelica.com

In kaart brengen websitebezoek – Cookiegebruik

Tjalma Delica gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
​De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
​Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Call Now Button